Lộc tồn tinh cũng là một trong cửu tinh của phong thủy, chỉ các ngọn núi có thân vuông, đỉnh tròn, và phần chân núi chia làm nhiều nhánh. Theo các nhà phong thủy, Lộc tồn tinh có ngũ hành vừa thuộc Thổ vừa thuộc Kim. Sự quy định cát hung của loại sao này chủ yếu phụ thuộc vào hình dạng của các nhánh phần chân núi. Dương Quân Tùng trong sách Hám long kinh có viết: “Lộc tồn tinh có phần trên như mặt trống, phần dưới như thân của cây bầu”. Trong sách Thanh nang hải giác kinh có viết: “Vũ khúc mang hình Thổ trở thành Lộc tồn tinh”.

Tài trợ nội dung
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!