Liêm trinh tinh cũng là một trong cửu tinh của phong thủy. Liêm trinh tinh là những đỉnh núi nhọn và cao sừng sững. Các nhà phong thủy cho rằng, Liêm trinh tinh có Ngũ hành thuộc Hỏa. Dương Quân Tùng trong sách Hám long kinh viết: “Liêm trinh tinh vì sao gọi là độc Hỏa? Bởi vì hình thể của nó cao lớn, đỉnh tinh cao chót vót như đâm thẳng lên mây xanh. Tính chất nóng nên gọi là Hỏa tinh. Long đầu, Bảo điện sinh ra từ đỉnh của Liêm trinh tinh, các sao Tham lang, Cự môn, Vũ khúc cũng đều từ đó mà sinh ra”.

Mời bạn xem thêm: vòng tay phong thủy mệnh mộc, phật độ mạng, phật phù hộ

Tài trợ nội dung
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!