Kinh (Sutra) là gì?

Trong Phật giáo, một bản kinh là một cuốn sách dạy giáo lý, về nguyên tắc bất di bất dịch phải là văn vần, thậm chí là dạng thơ. Như thế cũng có thể hát lên, câu kinh được thấm sâu vào trí nhớ. Phật giáo nguyên thủy (Theravda: thượng tọa bộ) hồi thế kỷ 3 TCN từng đã quy định một bộ kinh chính hệ (Kanon), trở ngược thẳng đến cội nguồn Phật Tổ. Phật giáo đại thừa (Mahayana) phổ cập hơn, thừa nhận cả kinh sách của các bậc thầy sau này, miễn là thuận theo các quy tắc trong logic của Phật giáo (Schumann 1995).

Daquyvietnam,

tài liệu đá quý
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!