Hữu bật tinh là một trong cửu tinh của phong thủy. Các nhà phong thủy cho rằng, hình thế của nó giống như trải chiếu, rải thảm trên mặt đất, không có loan đầu nhô cao, và cũng không có hình thể cố định.

Hữu bật tinh có ngũ hành thuộc Thủy, vị trí nằm ở bên phải Minh đường của huyệt trường. Hữu bật kết hợp với Tả phù tinh làm then khóa, chắn dòng nước chảy ra khỏi huyệt trường, giúp cho huyệt trường tích tụ sinh khí.

Tài trợ nội dung

Dương Quân Tùng trong sách Hám long kinh có viết: “Hữu bật tinh vốn không có hình thể chính, hình thể tùy thuộc vào sự cao thấp của Bát diệu mà sinh ra. Muốn biết được hình dạng chính của Hữu bật tinh, cần phải nắm được sự hành tàng, ẩn hiện của tám sao còn lại”.

Mời bạn xem thêm: vòng tay phong thủy mệnh mộc, phật độ mạng, phật phù hộ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!