Hồi hướng là việc chúng ta không giữ công đức cho riêng mình mà chia sẻ cho người khác đang gặp khó khăn, hướng nghiệp tốt của mình về việc giác ngộ cho tất cả chúng sinh khác.

Ví dụ khi chúng ta gặp một hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống như: Gặp người bị ốm bệnh, bị tai nạn, buồn đau… Bên cạnh việc chúc thầm, chúng ta cũng có thể thực hành hồi hướng để chia sẻ công đức cho những người đang cần chúng.

Tài trợ nội dung

Hoặc khi làm một việc gì đó tốt đẹp, chúng ta không giữ riêng cho mình mà hồi hướng công đức cho sự giác ngộ và hạnh phúc của tất cả chúng sinh.

Mọi người có thể đọc như sau:

Con xin hồi hướng tất cả các công đức con đã tích tập được trong ngày hôm nay, trong cuộc đời này, trong vô số đời quá khứ và tương lai cho sự hạnh phúc và giác ngộ của tất cả các chúng sinh. Trong đó có Nguyễn Văn A (người bạn muốn hồi hướng).

Chúc Nguyễn Văn A bình an, hạnh phúc, có duyên lành với chánh Pháp dẫn tới giác ngộ và giải thoát…(bạn có thể thêm vào cho phù hợp hoàn cảnh ví dụ như hết ốm bệnh…)

Nguyện hồi hướng công đức

Cho tất thảy chúng sinh

Sống hạnh phúc an bình

Mau chứng đắc Phật Quả.

LỢI LẠC CỦA VIỆC HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Hoa Sen Trên Lửa rất vui khi nhận được những chia sẻ của các bạn trong việc thực hành hồi hướng công đức thời gian qua. Điều này sẽ giúp cho nhiều thành viên có thêm động lực thực hành trong cuộc sống.

Hôm nay DaquyVietnam trích bài từ Hoa Sen Trên Lửa xin chia sẻ thêm với mọi người về những lợi ích khi thực hiện hồi hướng công đức.

1. Hồi hướng công đức là một trong những cách giúp ta quan tâm và thương yêu người khác.

Thông qua hành động hồi hướng công đức, chúng ta biết để ý đến những đau khổ mà bạn bè, họ hàng, người thân, hay những người xa lạ ….đang trải qua. Từ đó chúng ta có thể thông cảm với mọi người hơn.

Đây cũng là cách chúng ta mở rộng tấm lòng của mình. Thông qua phương pháp đơn giản này, tình yêu thương và sự an lạc sẽ được tăng trưởng trong tâm của người thực hành.

Như Ngài Gendun Drup đã nói:

“Mọi hạnh phúc trên đời đều đến từ việc mong muốn hạnh phúc cho người khác và mọi đau khổ trên đời đều đến từ việc mong muốn hạnh phúc cho riêng mình”

2. Giúp người khác vượt qua khó khăn, đau khổ.

Khi một người gặp khó khăn, sợ hãi và đau khổ là kho nghiệp xấu của họ đang nở ra và nghiệp tốt đang cạn đi. Hồi hướng công đức được xem như hành động trợ lực giúp người khác vượt qua những đau khổ này. Tuy nhiên việc nhận được nghiệp tốt nhiều hay ít từ việc hồi hướng cũng do nhân quả của người cho và người nhận nên chúng ta không nên kiểm soát kết quả hành động mọi người nhé!

3. Bảo vệ công đức

Sau khi làm một việc tốt, công đức sẽ được tăng một cách tự nhiên.

Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, công đức sẽ dễ dàng bị mất đi nếu như chúng ta lỡ làm những việc xấu như sân hận, ghen tỵ, tham lam… Đức Phật có giảng rằng: “Một cơn sân hận có thể tiêu hủy cả rừng công đức”. Vì vậy, để bảo vệ công đức, sau khi làm việc tốt, chúng ta hãy thực hành thói quen hồi hướng công đức cho sự hạnh phúc và giác ngộ của tất cả chúng sinh.

Nguồn: nhóm Hoa Sen Trên Lửa

Tham khảo: Thực hành Hồi hướng

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!