Thạch anh hàm chứa năng lượng tổng hợp, phát tán năng lượng, có tác dụng tránh tà chặn sát, cũng có thể tùy thời bổ sung năng lượng bị thiếu, tự động hóa giải năng lượng xấu. Bài trí thạch anh phù hợp sẽ có tác dụng chặn bức xạ, đây là sản phẩm bài trí rất tốt cho những người thường xuyên dùng máy tính.

thạch anh pha lê

Dùng thạch anh pha lê (thạch anh trắng) có thể ngăn ngừa bức xạ điện tử

Dùng đá thạch anh để phòng bức xạ

Dùng đá thạch anh trắng tự nhiên, hay còn gọi là thạch anh vua, đây  là loại thạch anh có năng lượng tổng hợp, thạch anh này được nghiền vụn thường dùng phổ biến trong công nghệ lọc nước sạch. Thạch anh trắng tự nhiên có thể bổ sung năng lượng tùy thời, và tự động hóa giải sát khí, giảm bớt các tác hại bức xạ. Những người thường xuyên phải làm việc máy tính, có thể đặt một chùm đá thạch anh trên bàn làm việc. Ngoài ra, đặt chùm thạch anh trong phòng cũng giúp ngăn chặn bức xạ từ các thiết bị điện tử.

Tài trợ nội dung

Daquyvietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!