Ý nghĩa tên Di, Đặt tên con là Di

Di

Đặt tên con là Di, đặt tên doanh nghiệp là Di. DaquyVietnam xin giới thiệu tới các bạn một số tên hay là Di và ý nghĩa của tên gọi như Đức Di – Phúc Di – Trọng Di.

Đức Di

Đạo đức truyền lại cho đời sau. Đạo đức là những qui tắc, chuẩn mực ứng xử trong các mối quan hệ xã hội và quan hệ với tự nhiên; đạo đức không tự nhiên sinh ra, phải qua quá trình dạy bảo và tu dưỡng mới thành; đức của đời trước là cái gương soi để đời sau học tập, đấy chính là di đức cho con cháu. Tên gọi mang tâm niệm về gia tài quý giá nhất của cha mẹ để lại cho đời con không gì khác hơn là đạo đức.

Tài trợ nội dung

Phúc Di

Sự may mắn (phúc) truyền lại cho đời sau. Có nhiều may mắn và phúc đức trong cuộc sống là điều đáng quý, để lại cho đời sau thụ hưởng lại càng đáng quý hơn. May mắn trên đường đời, hạnh phúc trong cuộc sống là thành quả của cuộc đời cha mẹ, hy vọng đời con được vui hưởng.

Trọng Di

Truyền lại cho đời sau là việc hệ trọng. Chỉ nhận thức coi trọng việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của cha ông để lại và Di sản vật chất hoặc tinh thần truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trở thành sự kế thừa các giá trị truyền thống cần được coi trọng trong đời sống gia đình và xã hội.

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!