Tỳ Hưu

Hoà Thân là viên quan tham nổi tiếng giàu có nhất lịch sử Trung Hoa. Điều này ai cũng biết. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện đó người đời vẫn thường bàn với nhau về câu chuyện con Tỳ Hưu của Hoà Thân.

Giới phong thuỷ gia vẫn bàn chuyện ai là người chỉ dẫn Hoà Thân đúc tượng Tỳ Hưu bằng ngọc, đem giấu trong toà sen đá ở khu vườn thượng uyển để cầu tài. Có tích nói là thày phong thuỷ của Hoà Thân, có sách lại nói Càn Long vì quá yêu mến mà đem tặng cho Hoà Thân 1 tượng (vốn Tỳ Hưu Càn Long có một cặp).

Câu chuyện này đúng-sai đến đâu, thật hay giả người đời không biết. Nhưng hàng trăm năm qua, từ thời Minh cho đến ngày nay cũng gần 800 năm. Tỳ Hưu vẫn luôn là linh vật phong thuỷ số một để cầu tài lộc.

Xem Review sản phẩm