Cự môn tinh là mộ trong cửu tinh của phong thủy, đó là một cát tinh (sao tốt). Cự môn tinh có hình thể vuông, đỉnh bằng phẳng. Các nhà phong thủy cho rằng, hình thể của nó tựa như kho chứa, Ngũ hành thuộc Thổ, Bát quái thuộc Khôn, chủ kết huyệt phú quý. Liêu Vũ trong sách Tiết thiên cơ- Cửu tinh thích nghĩa viết: “Kho trời có thể dùng lời để bày tỏ. Vạn vật vốn sinh ra từ đất, do vậy có đất tức có của cải. Phàm hình thể bị gãy khúc, hoặc bằng phẳng, hoặc phân thành hai thân, đều được gọi là kho trời”.

Mời bạn xem thêm: phật a di đà, phật bản mệnh tuổi dậu, phật bản mệnh tuổi thân

Tài trợ nội dung
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!