Ý nghĩa tên Chung, đặt tên con là Chung

Chung

Đặt tên con là Chung, đặt tên doanh nghiệp là Chung. DaquyVietnam xin giới thiệu tới các bạn một số tên hay là Chung và ý nghĩa của tên gọi như Hữu Chung – Khắc Chung – Kim Chung – Nhân Chung – Quốc Chung – Thanh Chung – Thuỷ Chung – Thế Chung – Tuệ Chung.

Hữu Chung

Sự hiện hữu của chiếc chuông. Chuông là vật dụng khi gõ có âm hưởng vang xa, dùng để thức tỉnh, nhắc nhở và mời gọi người đời. Sự tồn tại của nó đem lại những giá trị tinh thần trong cuộc sống con người. Tên gọi thể hiện sự ví von về vị thế của chủ thể trong gia đình như tiếng chuông nhắc nhở mọi người gắn kết yêu thương và đùm bọc nhau trong cuộc sống.

Tài trợ nội dung

Khắc Chung

Chiến thắng cuối cùng. Chỉ khả năng chế ngự được đối phương, giành lợi thế về mình và kết thúc thắng lợi cuộc chiến. Trần Khắc Chung (? – 1330) tức Đỗ Khắc Chung, đại quan triều Trần, người theo lệnh vua Trần Anh Tông vào Chiêm Thành cứu công chúa Huyền Trân về Thăng Long (sau khi phu quân của Huyền Trân là vua Chiêm Chế Mân qua đời, theo tục lệ Champa, Huyền Trân phải chết theo chồng), mang tên này.

Kim Chung

Chuông vàng. Xưa nay chuông đúc bằng đồng thì tiếng mới vang, âm mới rền, chuông vàng mang ý nghĩa tượng trưng về sự cao sang quyền quý. Cha mẹ mong ước mai sau con sẽ là người có giá trị trong xã hội, được mọi người thương, quý trọng. Chuông vàng còn mang nghĩa cảnh sắc thiên nhiên trong trí tưởng phong phú của các thi nhân thời trước, như trong bài thơ Nôm Vịnh cảnh mùa đông của Lê Thánh Tông có câu “Chuông vàng ngàn khói thông về hạc. Canh diễn lầu châu nước ngán rồng”.

Nhân Chung

Chuông nhân ái. Chuông là công cụ để báo hiệu, nhắc nhở và thức tỉnh mọi người về thời khắc cần thiết trong cuộc sống. Tiếng chuông nhân ái chỉ sự vang xa của ý niệm quảng đại theo thanh âm dội vào hồn người, làm lay động tình thương yêu giống nòi, đồng loại, làm mở lòng tương thân tương ái mà chung tay sẻ cơm nhường áo cho những cảnh đời bi thống.

Quốc Chung

Chuông quốc gia. Chuông là công cụ để báo hiệu, nhắc nhở và thức tỉnh mọi người về thời khắc cần thiết trong cuộc sống. Chuông quốc gia tượng trưng cho sự cảnh tỉnh người trong nước về những vấn đề trọng đại và thiết yếu liên quan đến vận mệnh của quốc gia – dân tộc.

Cách giải nghĩa khác về Quốc Chung: Quốc gia tụ hợp. Chỉ sự kết tinh sức mạnh của toàn dân để giải quyết những vấn đề liên quan đến vận mệnh sinh tồn của đất nước. Trong bài thơ Nghĩa vụ với quốc gia của Phan Bội Châu có câu “Nghĩa vụ quốc dân. Ai nấy một phần. Chung nhau gánh vác. Nước còn quyền nước. Nghĩa vụ mới xong. Muôn người một lòng. Ta nên ghi tạc”.

Thanh Chung

Tiếng chuông. Chuông là công cụ để báo hiệu, nhắc nhở và thức tỉnh mọi người về thời khắc cần thiết trong cuộc sống. Tại Việt Nam, đền, đình, chùa, nhà thờ là những nơi có tiếng chuông ngân mỗi ngày. Trong bài thơ Hà Nội tức cảnh của Dương Khuê có ghi “Phất phơ ngọn trúc trăng tà. Tiếng chuông Trấn Võ, canh gà Thọ Xương. Mịt mù khói tỏa ngàn sương. Dịp chày An Thái, mặt gương Tây Hồ”. Ghi chú: Trước nay người ta vẫn lầm tưởng bài thơ này là ca dao, với một số từ bị thay đổi.

Thuỷ Chung

Thủy là đầu, đầu tiên (thủy tổ, khởi thủy), Chung là cuối, kết thúc (chung kết, chung khảo),Thủy Chung là có đầu có cuối, có trước có sau, thể hiện tính cách không thay đổi, gắn bó vĩnh viễn với đối tượng trong suốt cuộc đời. Đồng nghĩa với Chung Thủy. Trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu có câu “Rừng thu trăng rọi hòa bình. Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung”.

Thế Chung

Chuông trần thế. Chuông là công cụ để báo hiệu, nhắc nhở và thức tỉnh mọi người về thời khắc cần thiết trong cuộc sống. Chuông trần thế tượng trưng cho động thái cảnh tỉnh loài người về những vấn đề trọng đại và cấp thiết liên quan đến sự tồn vong của nhân loại, như đại chiến, bệnh dịch, vũ khí hạt nhân, biến đổi khí hậu… 

Tuệ Chung

Chuông trí tuệ. Chuông là công cụ để báo hiệu, nhắc nhở và thức tỉnh mọi người về thời khắc cần thiết trong cuộc sống. Chuông trí tuệ mang sắc thái lan tỏa của sự thông minh và sáng suốt, tương tự như ngọn đuốc soi rọi tâm hồn người khác.

Cách giải nghĩa khác về Tuệ Chung: Sự đúc kết về trí tuệ. Chỉ sự hun đúc và kết hợp của trí tuệ tập thể để làm nên những thành quả lớn lao như các công trình vĩ đại trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

DaquyVietnam

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!