chọn người xông nhà năm mậu tuất 2018

Theo cổ truyền, đầu năm người ta hay tìm người xông đất, xông nhà cho mình để năm đó được may mắn hơn.

Năm nay là năm Mậu Tuất, người có hàng can sau đây đến xông đất cho chủ nhà thì cả năm chủ nhà sẽ làm ăn thịnh vượng.

Tài trợ nội dung

Xông đất cho chủ nhà là nam giới

 1. Chủ nhà tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu: Chọn khách xông đất có hành can Nhâm hoặc Ất, thí dụ: Nhâm Dần, Nhâm Tý, Ất Tỵ, Ất Mùi v.v…
 2. Chủ nhà tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi: Chọn khách xông đất có hành can Nhâm, Bính, Mậu, thí dụ: Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Mậu Tý, Mậu Ngọ v.v…
 3. Chủ nhà tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: Chọn khách xông đất có hành can Ất, Nhâm, Tân, thí dụ: Ất Mùi, Ất Tỵ, Nhâm Tý, Nhâm Thìn, Tân Mão, Tân Sửu, v.v…

Đối với chủ nhà là nữ giới

 1. Chủ tuối Tý, Ngọ: chọn khách xông nhà có hành can Bính, Mậu, Tân, ví dụ: Bính Ngọ, Bính Thân, Mậu Dần, Mậu Tuất, Tân Hợi, Tân Dậu, v.v…
 2. Chủ tuổi Mão, Dậu: chọn khách xông nhà có hành can là Nhâm hoặc Ất, ví dụ: Nhâm Thìn, Nhâm Tý, Ất Mùi, Ất Tỵ, v.v…
 3. Chủ tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi: chọn khách xông nhà có hành can Nhâm, Bính, Mậu, ví dụ: Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Bính Thân, Bính Ngọ, Mậu Thân, v.v…
 4. Chủ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: chọn khách xông nhà có hành can Ất, Tân, ví dụ: Ất Mùi, Ất Tỵ, Tân Dậu, Tân Mão, v.v…

Lưu Ý:

 • Chỉ cần chú ý hàng CAN của khách đến xông đất, không cần chú ý đến hàng CHI tuổi của người đó.
 • Cần tránh những tuổi tuy được hàng CAN nhưng lại CHÍNH XUNG với CHI tuổi mình như sau:

Tý Ngọ tương xung

Dần Thân tương xung

Thìn Tuất tương xung

Sửu Mùi tương xung

Mão Dậu tương xung

Tỵ Hợi tương xung

Chọn mệnh sinh, bỏ mệnh khắc theo ngũ hành

đá thạch anh

Ngũ hành tương sinh tương khắc

Ví dụ:

 • Chủ nhà mệnh Thủy nên chọn người xông có mệnh Kim.
 • Muốn biết mệnh của mình là gì, tra trong mục cẩm nang phong thủy tại đây nhé các bạn.
 • Ví dụ: chủ tuổi Đinh Sửu, nên chọn người xông tuổi Nhâm Thân, Nhâm Dần hoặc Nhâm Ngọ, Nhâm Tý…

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!