các mẫu vòng đá quý đẹp cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964

Cách chọn mặt Bất Động Minh Vương hợp tuổi, hợp mệnh

Trong số 12 con giáp thì con gà và con chó, tức những người tuổi Dậu và tuổi Tuất được vị Phật bản mệnh độ mạng, phù hộ độ trì cho là ngài Bất Động Minh Vương. Vậy người tuổi Dậu…
các mẫu vòng đá quý đẹp cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964

Cách chọn mặt Phật A Di Đà hợp tuổi, hợp mệnh

Trong số 12 con giáp thì con con heo, tức những người tuổi Hợi được vị Phật bản mệnh độ mạng, phù hộ độ trì cho là Phật A Di Đà. Vậy người tuổi Hợi cần lưu ý những gì để chọn…
các mẫu vòng đá quý đẹp cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964

Cách chọn mặt Đại Nhật Như Lai hợp tuổi, hợp mệnh

Trong số 12 con giáp thì con dê và con khỉ, tức những người tuổi Mùi và tuổi Thân được vị Phật bản mệnh độ mạng, phù hộ độ trì cho là ngài Đại Nhật Như Lai. Vậy người tuổi Mùi và…
các mẫu vòng đá quý đẹp cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964

Cách chọn mặt Đại Thế Chí Bồ tát hợp tuổi, hợp mệnh

Trong số 12 con giáp thì con ngựa, tức những người tuổi Ngọ được vị Phật bản mệnh độ mạng, phù hộ độ trì cho là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Vậy người tuổi Ngọ cần lưu ý những gì…
các mẫu vòng đá quý đẹp cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964

Cách chọn mặt Hư Không Tạng Bồ tát hợp tuổi, hợp mệnh

Trong số 12 con giáp thì con trâu và con hổ, tức những người tuổi Dần và tuổi Sửu được vị Phật bản mệnh độ mạng, phù hộ độ trì cho là ngài Hư Không Tạng Bồ Tát. Vậy người tuổi…
các mẫu vòng đá quý đẹp cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964

Cách chọn mặt Quan Âm Thiên Thủ hợp tuổi, hợp mệnh

Trong số 12 con giáp thì con chuột và con heo, tức những người tuổi Tý và tuổi Hợi được vị Phật bản mệnh độ mạng, phù hộ độ trì cho là ngài Quán Âm Thiên Thủ (Quan Âm nghìn tay, nghìn…
các mẫu vòng đá quý đẹp cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964

Cách chọn mặt Phổ Hiền Bồ tát hợp tuổi, hợp mệnh

Trong số 12 con giáp thì con rồng và con rắn, tức những người tuổi Thìn và tuổi Tỵ được vị Phật bản mệnh độ mạng, phù hộ độ trì cho là ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Vậy người tuổi Thìn…
các mẫu vòng đá quý đẹp cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964

Cách chọn mặt Văn Thù Bồ Tát hợp tuổi, hợp mệnh

Trong số 12 con giáp thì con mèo, tức những người tuổi Mão được vị Phật bản mệnh độ mạng, phù hộ độ trì cho là ngài Văn Thù Bồ Tát. Vậy người tuổi Mão cần lưu ý những gì để chọn…
các mẫu vòng đá quý đẹp cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964

Cách chọn mặt Phật bản mệnh hợp tuổi, hợp mệnh

Trong phong thuỷ, phật giáo cũng như tín ngưỡng dân gian, hình tượng 8 vị Phật bản mệnh phù hộ 12 con giáp đã được người dân vùng Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng hết sức ưa chuộng.…
các mẫu vòng đá đẹp cho tuổi Đinh Mão sinh năm 1987

Chọn vòng tay đá phong thuỷ cho tuổi Đinh Mão 1987

Đinh Mão (1987): Vòng tay phong thuỷ là một trong những loại hình trang sức phong thuỷ được ưa chuộng nhất trong nền văn hoá Á Đông nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng. Bất kể khi đi đâu,…
các mẫu vòng đá quý cho tuổi Bính Dần sinh năm 1986

Chọn vòng tay đá phong thuỷ cho tuổi Bính Dần 1986

Bính Dần (1986): Vòng tay phong thuỷ là một trong những loại hình trang sức phong thuỷ được ưa chuộng nhất trong nền văn hoá Á Đông nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng. Bất kể khi đi đâu,…
các mẫu vòng đá đẹp cho tuổi Kỷ Mùi 1979

Chọn vòng tay đá phong thuỷ cho tuổi Kỷ Mùi 1979

Kỷ Mùi (1979): Vòng tay phong thuỷ là một trong những loại hình trang sức phong thuỷ được ưa chuộng nhất trong nền văn hoá Á Đông nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng. Bất kể khi đi đâu, chắc…
các mẫu vòng đá đẹp cho tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978

Chọn vòng tay đá phong thuỷ cho tuổi Mậu Ngọ 1978

Mậu Ngọ (1978): Vòng tay phong thuỷ là một trong những loại hình trang sức phong thuỷ được ưa chuộng nhất trong nền văn hoá Á Đông nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng. Bất kể khi đi đâu,…
các mẫu vòng đá đẹp cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965

Chọn vòng tay đá phong thuỷ cho tuổi Ất Tỵ 1965

Ất Tỵ (1965): Vòng tay phong thuỷ là một trong những loại hình trang sức phong thuỷ được ưa chuộng nhất trong nền văn hoá Á Đông nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng. Bất kể khi đi đâu, chắc…
các mẫu vòng đá quý đẹp cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964

Chọn vòng tay đá phong thuỷ cho tuổi Giáp Thìn 1964

Giáp Thìn (1964): Vòng tay phong thuỷ là một trong những loại hình trang sức phong thuỷ được ưa chuộng nhất trong nền văn hoá Á Đông nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng. Bất kể khi đi đâu,…