Tổng hợp các thuật ngữ phong thủy cơ bản giúp người đọc dễ dàng tiếp cận được những tri thức trong các bài viết của Daquyvietnam.

Nguyên vận là gì

Tam nguyên Cửu vận là phương pháp mà cổ nhân dựa vào để phân chia thời gian, đem 20 năm phân làm 1 vận, 3 lần 20 năm chính là Tam vận và hình thành Nhất nguyên. Thượng nguyên, Trung nguyên và Hạ…

Phúc nguyên là gì

Tam nguyên quái mệnh của con người, tức là phúc nguyên, phúc đức, tục gọi đó là mệnh tướng của con người. Là mệnh đề cơ bản của "thiên địa nhân cảm ứng" trong phong thủy học Á Đông,…

Đông Tây tứ mệnh là gì

Đem vận mệnh của con người chia thành Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh, gọi đó là "mệnh quái". Cái gọi là bản mệnh quái là dựa vào năm sinh để suy ra phù hiệu thay thế trong Bát quái, sau khi…

Tứ tượng là gì

Tứ tượng là bốn đặc trưng chỉ âm dương tiêu trưởng trong Kinh dịch, tức là Thái dương, Thiếu dương, Thái âm và Thiếu âm. Trong phong thủy dương trạch, nghĩa mở rộng của tứ tượng là…

La bàn là gì

La bàn còn được gọi là La kinh, Châm bàn. Theo các cứ liệu ghi chép, la bàn xuất hiện sớm nhất vào thời Tống. La bàn có hình tròn. Thông thường, la bàn được phân chia thành 24 phương vị. Về…

Bát quái đồ là gì

Bát quái đồ là một phù hiệu mang ý nghĩa tượng trưng hoàn chỉnh của người Trung Quốc cổ đại. Dùng vạch để đại biểu cho âm dương, mỗi một quẻ có ba vạch tạo nên hình thức Bát quái.…

Hậu thiên Bát quái là gì

Hậu thiên Bát quái là do Chu Văn Vương sáng tạo, phản ánh tình hình chân thực của giới tự nhiên và xã hội loài người. Hậu thiên Bát quái được hình thành sau khi vạn vật trong vũ trụ đã hình…

Tiên thiên Bát quái là gì

Tương truyền, Tiên thiên Bát quái là do Phục Hy sáng tạo, phản ánh hình tượng vạn vật vạn tượng được sinh ra trong vũ trụ. Bát quái hình thành trong thời kỳ đầu của vạn vật trong vũ trụ,…

Bát quái là gì

Bát quái xuất hiện sớm nhất trong Chu dịch: "Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh Bát quái". Bát quái là 8 loại hiện tượng trong vũ trụ, nó đại biểu cho 8 loại nguyên tố để cấu thành…

Lưỡng nghi là gì

Lưỡng nghi là chỉ trời đất, là sự phân chia ban đầu của thái cực, là số của trời đất, mở rộng ra nó là đại biểu cho tất cả có thể phân chia làm hai và sự vật là tương đối. Trong…

Thái cực đồ là gì

Thái cực đồ là sự khái quát âm dương dịch lý của người Trung Quốc cổ đại và phản ánh sự phát sinh và hình thức của quy luật biến hóa phát triển của thế giới. Nó bao hàm quy luật tác…

Thái cực là gì

Từ thái cực xuất hiện sớm nhất trong Dịch truyện- Hệ từ thượng: "Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh Bát quái". (Dịch có thái cực, thái cực…

Ngũ khí là gì

Ngũ khí là chỉ khí của ngũ hành, cũng là một cách nói khác của sinh khí mà các nhà phong thủy thường dùng. Đó là một loại khí lưu chuyển trên mặt đất mang tính chất của lực lượng thần…