Tổng hợp các thuật ngữ phong thủy cơ bản giúp người đọc dễ dàng tiếp cận được những tri thức trong các bài viết của Daquyvietnam.

Thái cực huân là gì

Thái cực huân còn gọi là Viên huân, Thái cực quyền, là chỉ vòng tròn (ẩn hiện ở phía xa bao quanh huyệt trường). Các nhà kham dư cho rằng đó là phạm vi của sinh khí của huyệt trường ngưng…

Minh đường là gì

Minh đường lại còn gọi là Nội dương. Các nhà phong thủy gọi chỗ đất bằng phẳng, rộng rãi ở trước huyệt hoặc nơi các dòng nước giao nhau hội tụ là Minh đường. Dựa vào khoảng cách xa…

Tàng phong là gì

Các nhà kham dư gọi chung loại hình thế kín đáo ở xung quanh của huyệt trường, có thể bảo vệ huyệt, ngăn cản sự xâm lấn của gió từ bên ngoài thổi đến làm tiêu hao sinh khí của huyệt là…

Xung phá là gì

Các nhà địa lý cho rằng, có con đường lớn chạy đâm thẳng vào nhà ở hoặc phần mộ gọi là xung phá. Đây là loại cách cục xấu, khiến vượng khí bị tản mát, dẫn đến nhà ở hoặc phần…

Thủy khẩu là gì

Thủy khẩu là chỉ chỗ nước chảy ra ở phía trước của huyệt. Theo các nhà địa lý, thủy khẩu tốt nhất là chảy vòng trở lại, và có nhiều núi nhỏ làm then chắn. Nếu thủy khẩu thoáng và…

Bạch hổ là gì trong phong thủy địa lý

Bạch hổ cũng là một trong bốn thế  mà các nhà kham dư phong thủy thường sử dụng. Đó là cách gọi sơn sa bên phải của huyệt trường. Theo quan điểm của các nhà phong thủy học, Bạch hổ nên…

Huyền vũ là gì trong phong thủy địa lý

Huyền vũ cũng là một trong bốn thế mà các nhà phong thủy thường nhắc đến. Đó là khái niệm dùng để chỉ sơn sa ở phía sau của huyệt mộ. Trong sách Táng thư của Quách Phác viết: "Phía sau…

Chu tước là gì trong phong thủy địa lý

Chu tước cũng là một trong bốn thế mà các nhà kham dư địa lý thường sử dụng. Đó là khái niệm dùng để chỉ sơn loan hoặc dòng thủy ở phương chính diện phía trước huyệt. Quách Phác trong…

Thanh long là gì trong phong thủy địa lý

Thanh long là một trong bốn thế mà các nhà Kham dư địa lý thường nhắc đến. Đó là khái niệm dùng để chỉ núi nằm ở bên trái của huyệt. Theo quan điểm của các nhà phong thủy, Thanh long cùng…

Địa hộ là gì

Địa hộ còn được gọi là Địa trục, Ngũ hộ. Các nhà phong thủy dùng để chỉ chỗ nước chảy đi phía trước của huyệt. Ý nghĩa của nó là "có nhiều núi ngăn chắn dòng nước là cát". Trong…

Thiên tâm thập đạo là gì

Thiên tâm thập đạo là cách gọi chung của các sơn ứng trái phải, trước sau của long huyệt. Các nhà phong thủy khi điểm huyệt cần phải dựa vào nó để xác định vị trí chính xác của địa…

24 sơn là gì

24 sơn còn được gọi là 24 lộ. Các nhà phong thủy đem 24 phương vị xung quanh dương trạch hoặc mộ phần phân biệt thành 12 địa chi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất,…

Thiên môn là gì

Thiên môn còn được gọi là Tâm môn, Thiên quan, Huyền quan, là cách các nhà phong thủy gọi dòng nước chảy đến trước huyệt, tức là nơi thủy phát tích của long tùy theo sự phân chia của long…

Dương trạch là gì

Các nhà phong thủy cho rằng, ngôi nhà- nơi ở hàng ngày của con người gọi là dương trạch, là khái niệm đối ngược với âm trạch. Trong sách Trạch kin- phàm tu trạch thứ pháp có ghi chép rằng:…

Âm trạch là gì

Âm trạch là cách các nhà phong thủy gọi mộ phần. Trong sách Dịch kê lãm đồ viết: "Âm trạch lấy ngày lẻ, dương trạch lấy tháng chẵn". Phong thủy âm trạch có liên quan đến giàu nghèo, sang…