Con người thiền từ trên 2500 năm nay và trải nghiệm những tác động đáng kinh ngạc của thiền lên năng lực não bộ, sự giải tỏa stress hay nỗi sợ hãi và sự phát triển nhân cách. Có vẻ như thiền thường có khả năng thực hiện được cả điều siêu việt. Đến nay, rất nhiều trong số những hiện tượng này đã có thể lặp lại được qua các phương pháp khoa học thần kinh hiện đại và ngày càng có thể hiểu được chính xác hơn.

Bậc 6 của thiền định - thức vô biên xứ

Bậc 6 của thiền định - thức vô biên xứ

Bậc 6 của thiền định trong Phật học gọi là "thức vô biên xứ": với ý niệm "thức là vô biên". Ở bậc 6 của thiền định, thiền sinh mở rộng tầm nhìn của mình từ trải nghiệm không gian…
Bậc 5 của thiền định - không vô biên xứ

Bậc 5 của thiền định - không vô biên xứ

Bậc 5 của thiền định trong Phật học gọi là "không vô biên xứ": hoàn toàn vượt khỏi sắc tướng (rupa), đối ngại tướng biến mất và không tác í đến những tướng sai biệt. Với ý tưởng…
4 bậc đầu của thiền định

Tổng quan về 4 bậc đầu của thiền định, thiền sinh học được gì

Ở 4 bậc đầu tiên của thiền định, được gọi là "lĩnh vực nhận thức", bây giờ thiền sinh đã thu được và nhập tâm hai kinh nghiệm chính yếu: Thiền sinh biết làm chủ chính mình Thứ nhất,…
Tứ thiền - bậc 4 của thiền định

Tứ thiền - bậc 4 của thiền định chỉ còn xả và chính niệm

Bậc 4 của thiền định trong Phật học gọi là "tứ thiền": ở bậc này, thiền sinh lìa trạng thái lạc, chỉ còn riêng cảm giác xả và chính niệm. Bình yên nội tại ở bậc 3 của thiền định…
Tam thiền định - bậc 3 của thiền định

Tam thiền định - bậc 3 của thiền định, xả và lạc

Bậc 3 của thiền định trong Phật học gọi là "tam thiền định": ở bậc của thiền định này, thiền sinh lìa trạng thái hỉ, chỉ còn trạng thái xả và lạc. Ở bậc tam thiền định này, các…
Nhị thiền - Bậc 2 của thiền định

Nhị thiền - Bậc 2 của thiền định là trạng thái hỉ, lạc, xả

Bậc 2 của thiền định trong Phật học gọi là "nhị thiền": ở bậc này, tâm không còn tầm, tứ. Nội tĩnh, nhất tâm. Đạt trạng thái hỉ, lạc, xả. Ở bậc 2 của thiền định, thiền sinh học…
Sơ thiền - Bậc 1 về tĩnh lự là cảm giác ngây ngất

Sơ thiền - Bậc 1 về tĩnh lự là cảm giác ngây ngất

Bậc 1 của thiền định trong Phật học gọi là "sơ thiền". Tập trung vào một cảnh (tâm, tầm, tứ), hoàn toàn ly dục và không còn bất thiện pháp. Người đạt đến bậc sơ thiền cảm nhận trạng…
Các bậc của thiền

Các bậc của thiền

Con đường đi của thiền sinh được theo dõi tỉ mỉ và xem xét kỹ lưỡng kể từ ít nhất 2.500 năm nay. Các trước tác Phật học đã bám chặt theo học thuyết của Đức Phật Gautama (Phật tổ Thích…
Sự thay đổi và phát triển của não bộ qua từng thời kỳ

Sự thay đổi và phát triển của não bộ qua từng thời kỳ

Thiền làm thay đổi não bộ. Tin này từ giới nghiên cứu lúc đầu có thể khiến người ta sợ hãi. Cả một thời gian dài não bộ được coi như là hình khối không thay đổi sau thời thơ ấu, nhiều…
Thiền và khoa học

Thiền và khoa học

Thiền là một đề tài nghiên cứu thú vị, bởi lẽ thiền sinh có thể làm được những điều mà đôi khi thoạt trông có vẻ như là "không thể được". Tương ứng, người ta đã viết rất nhiều…
Sự hình thành và phát triển của Thiền ở châu Âu

Sự hình thành và phát triển của Thiền ở châu Âu

Chính Hitler cũng đã từng thiền và đã tồn tại các hiệp hội bí mật của Nazi mà ở đó phát triển một thuyết huyền bí "Giécmanh". Vậy chắc chắn là nhiều lãnh đạo Nazi vốn đã biết các…
nhập môn thiền định

Nhập môn Thiền định

Với cảm xúc, não bộ của thiền sinh ứng xử hoàn toàn khác, nếu so với não bộ người bình thường. Thiền sinh dùng não bộ của họ theo cách khác, qua đó giải phóng những nguồn dự trữ cho…