Khẩu trang vải có bảo vệ sức khoẻ trước Ô nhiễm Không khí không?

Chào các bạn, làm nghề trang sức và đá quý nói chung, chúng ta thường xuyên phải làm việc trong môi trường ô nhiễm không khí. Khi đi khai thác thì phải tiếp xúc với khói bụi ở mỏ, khi làm việc…