chuỗi tràng hạt bồ đề
,

Giám định sự thật giả của chuỗi tràng hạt bồ đề

Xét về lý lẽ, chuỗi tràng hạt là một pháp cụ được dùng để ghi số lượng khi người tu hành và tín đồ tụng kinh, niệm Phật. Bất cứ một chuỗi tràng hạt nào cũng có tác dụng này, cho…
chuỗi tràng hạt bồ đề

Vết vỡ là gì

Trong khoáng vật học, vết vỡ  là hình dạng và cách sắp xếp của một bề mặt được hình thành khi một khoáng vật bị đập vỡ. Các khoáng vật thường có một vết vỡ rất đặc trưng, vì…
chuỗi tràng hạt bồ đề
,

Cát khai là gì

Cát khai, trong khoáng vật học là khuynh hướng vật liệu kết tinh có thể vỡ ra theo một mặt phẳng cấu trúc tinh thể học nhất định. Các mặt phẳng yếu này là kết quả của những vị trí tinh…