hình tượng của Đạt Ma

Hình tượng của Đạt Ma Sư Tổ phải như nào mới đúng và đẹp

Mình xin góp ý với những bạn đã, đang và sẽ tạo hình, sưu tập hoặc giao lưu những tác phẩm nghệ thuật về Đạt Ma sư tổ. 1. Đạt ma sư tổ vốn là 1 nhà sư Ấn Độ sang Trung Quốc truyền…