Sắp xếp phong thủy của quẻ Khôn có ảnh hưởng đến người mẹ và nữ chủ nhân không?

Khôn đại diện cho hướng Tây Nam, ngũ hành thuộc Thổ. Trong Cửu tinh, quẻ Khôn đại diện cho Nhị Hắc Cự môn tinh. Trong gia đình, quẻ Khôn tượng trưng cho người mẹ, cũng là chủ phụ. Do vậy…

Bài trí phong thủy tại quẻ Khảm có ảnh hưởng đến con trai thứ trong nhà không?

Khảm đại diện cho chính Bắc, ngũ hành thuộc Thủy. Trong Cửu tinh, quẻ Khảm đại diện cho Nhất Bạch Tham Lang tinh. Quẻ Khảm đại diện cho người con trai thứ trong gia đình. Vì thế tiến hành…

Bổ sung ngũ hành khuyết cho thành viên gia đình?

Trước hết, ta lấy trưởng nam trong nhà làm ví dụ. Như chúng ta đã biết, vị trí của trưởng nam trong nhà là hưống Đông, thuộc quẻ Chấn, ngũ hành thuộc Mộc. Mộc cần nước mới có thể sinh…

Sắp xếp đồ vật ở những vị trí khác nhau ảnh hưởng gì đến những thành viên trong gia đình?

Vạn vật trên thế gian này đều có ngũ hành của chúng, tình trạng cơ thể của con người cũng do ngũ hành không chế. Bày trí những đồ vật tại vị trí khác nhau tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến…

Nhà khuyết góc hướng Tây Bắc

Một càn nhà khuyết góc, có nghĩa một thành viên nào đó trong nhà gặp vấn dề. Hưống Tây Bắc thuộc quẻ Càn, đại diện cho người cha. Nếu khuyết góc Tây Bắc thì có nghĩa gia đình này thiếu…

Bát quái đại diện gì cho các thành viên trong gia đình

Bát quái đại diện cho tám kiểu thành viên sau: Hướng Đông là quẻ Chấn, đại diện cho trưởng nam, ngũ hành thuộc Mộc. Mộc nắm giữ gan, mật, tay chân của con người. Hưóng Đông Nam là…

Phòng vị là gì? Công danh vị là gì?

Phòng vị là Công danh vị, là chỉ sự tốt xấu của vị trí Âm trạch dương cơ quyết định phúc hoạ của con cái trong gia đình. Phong thuỷ nhà ở cho rằng, những vị trí khác nhau sẽ đại diện…