Tra cứu nhanh theo năm sinh

1960 | 1961 | 1962 | 1963 1964 1965 1966 1967 1968 | 1969 1970 1971 | 1972 | 1973 1974 1975 | 1976 | 1977 1978 1979 1980 | 1981 | 1982 | 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | 2001


Cẩm nang & Kiến thức

xem hướng cho tuổi Canh Thân sinh năm 1980

Hướng tốt, hướng xấu cho nam, nữ tuổi Canh Thân 1980

Nhận biết được hướng tốt, hướng xấu của mỗi cá nhân sẽ giúp chúng ta lựa chọn vị trí nhà ở, hướng nhà, phòng bếp, hay bài trí các vật phẩm phong thủy ở những vị trí mang lại may…
xem hướng cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981

Hướng tốt, hướng xấu cho nam, nữ tuổi Tân Dậu 1981

Nhận biết được hướng tốt, hướng xấu của mỗi cá nhân sẽ giúp chúng ta lựa chọn vị trí nhà ở, hướng nhà, phòng bếp, hay bài trí các vật phẩm phong thủy ở những vị trí mang lại may…

Hướng tốt, hướng xấu cho nam, nữ tuổi Nhâm Tuất 1982

Nhận biết được hướng tốt, hướng xấu của mỗi cá nhân sẽ giúp chúng ta lựa chọn vị trí nhà ở, hướng nhà, phòng bếp, hay bài trí các vật phẩm phong thủy ở những vị trí mang lại may…
xem hướng cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983

Hướng tốt, hướng xấu cho nam, nữ tuổi Quý Hợi 1983

Nhận biết được hướng tốt, hướng xấu của mỗi cá nhân sẽ giúp chúng ta lựa chọn vị trí nhà ở, hướng nhà, phòng bếp, hay bài trí các vật phẩm phong thủy ở những vị trí mang lại may…
xem hướng cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984

Hướng tốt, hướng xấu cho nam, nữ tuổi Giáp Tý 1984

Nhận biết được hướng tốt, hướng xấu của mỗi cá nhân sẽ giúp chúng ta lựa chọn vị trí nhà ở, hướng nhà, phòng bếp, hay bài trí các vật phẩm phong thủy ở những vị trí mang lại may…
xem hướng cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985

Hướng tốt, hướng xấu cho nam, nữ tuổi Ất Sửu 1985

Nhận biết được hướng tốt, hướng xấu của mỗi cá nhân sẽ giúp chúng ta lựa chọn vị trí nhà ở, hướng nhà, phòng bếp, hay bài trí các vật phẩm phong thủy ở những vị trí mang lại may…
xem hướng cho tuổi Bính Dần sinh năm 1986

Hướng tốt, hướng xấu cho nam, nữ tuổi Bính Dần 1986

Nhận biết được hướng tốt, hướng xấu của mỗi cá nhân sẽ giúp chúng ta lựa chọn vị trí nhà ở, hướng nhà, phòng bếp, hay bài trí các vật phẩm phong thủy ở những vị trí mang lại may…
xem hướng cho tuổi Đinh Mão sinh năm 1987

Hướng tốt, hướng xấu cho nam, nữ tuổi Đinh Mão 1987

Nhận biết được hướng tốt, hướng xấu của mỗi cá nhân sẽ giúp chúng ta lựa chọn vị trí nhà ở, hướng nhà, phòng bếp, hay bài trí các vật phẩm phong thủy ở những vị trí mang lại may…
xem hướng cho tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988

Hướng tốt, hướng xấu cho nam, nữ tuổi Mậu Thìn 1988

Nhận biết được hướng tốt, hướng xấu của mỗi cá nhân sẽ giúp chúng ta lựa chọn vị trí nhà ở, hướng nhà, phòng bếp, hay bài trí các vật phẩm phong thủy ở những vị trí mang lại may…
xem hướng cho tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989

Hướng tốt, hướng xấu cho nam, nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989

Nhận biết được hướng tốt, hướng xấu của mỗi cá nhân sẽ giúp chúng ta lựa chọn vị trí nhà ở, hướng nhà, phòng bếp, hay bài trí các vật phẩm phong thủy ở những vị trí mang lại may…
xem hướng cho tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990

Hướng tốt, hướng xấu cho nam, nữ tuổi Canh Ngọ 1990

Xem hướng là việc làm quan trọng trong phong thủy nhà ở. Hướng tốt sẽ mang đến môi trường tốt, năng lượng tích cực, qua đó mang đến may mắn, thịnh vượng và sức khỏe cho gia chủ. Ngược…
Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 hợp hướng nào

Nam nữ Tân Mùi 1991 hợp hướng nào: làm nhà, phòng ngủ, bếp, làm việc

Xem hướng là việc làm quan trọng trong phong thủy nhà ở. Hướng tốt sẽ mang đến môi trường tốt, năng lượng tích cực, qua đó mang đến may mắn, thịnh vượng và sức khỏe cho gia chủ. Ngược…
Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 hợp hướng nào

Nam nữ Nhâm Thân 1992 hợp hướng nào: làm nhà, phòng ngủ, bếp, làm việc

Xem hướng là việc làm quan trọng trong phong thủy nhà ở. Hướng tốt sẽ mang đến môi trường tốt, năng lượng tích cực, qua đó mang đến may mắn, thịnh vượng và sức khỏe cho gia chủ. Ngược…
Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 hợp hướng nào

Nam nữ Quý Dậu 1993 hợp hướng nào: làm nhà, phòng ngủ, bếp, làm việc

Xem hướng là việc làm quan trọng trong phong thủy nhà ở. Hướng tốt sẽ mang đến môi trường tốt, năng lượng tích cực, qua đó mang đến may mắn, thịnh vượng và sức khỏe cho gia chủ. Ngược…
Nam nữ Giáp Tuất sinh năm 1994 hợp hướng nào

Nam nữ Giáp Tuất 1994 hợp hướng nào: làm nhà, phòng ngủ, bếp, làm việc

Xem hướng là việc làm quan trọng trong phong thủy nhà ở. Hướng tốt sẽ mang đến môi trường tốt, năng lượng tích cực, qua đó mang đến may mắn, thịnh vượng và sức khỏe cho gia chủ. Ngược…