Ý nghĩa tên Cần, đặt tên con là Cần

Cần

Đặt tên con là Cần, đặt tên doanh nghiệp là Cần. DaquyVietnam xin giới thiệu tới các bạn một số tên hay là Cần và ý nghĩa của tên gọi như Gia Cần – Hữu Cần – Tân Cần – Thanh Cần – Trọng Cần.

Gia Cần

Gia đình cần cù chịu khó, chăm chỉ. Là truyền thống lao động tốt đẹp của gia đình nhằm kiến tạo nền móng vững chắc để hướng tới cuộc sống sung túc và thịnh vượng. Tên gọi mang ý thức về sự cần cù, chăm chỉ trong lao động sản xuất hoặc làm ăn buôn bán, đấy là nền nếp của một gia đình hạnh phúc.

Hữu Cần

Siêng năng và chăm chỉ. Chỉ sự cần cù, chịu khó của con người trong lao động sản xuất hoặc làm ăn buôn bán để xây dựng cuộc sống ấm no và thịnh vượng. Tên gọi thể hiện ước muốn của cha mẹ, mai sau con sẽ trở thành người lao động lương thiện, siêng năng và chăm chỉ làm ăn để có cuộc sống tốt đẹp.

Tân Cần

Cần cù khó nhọc. Chỉ người làm lụng cần cù chăm chỉ, hai sương một nắng vất vả nhọc nhằn, đổ mồ hôi công sức để kiếm sống cho bản thân và gia đình. Ca dao có câu “Ai ơi bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần” và câu “Cấy cày là việc nông gia. Ta đây trâu đấy ai mà quản công”.

Thanh Cần

Sự trong sạch và cần cù. Chỉ người có đức tính siêng năng chăm chỉ, chịu khó trong lao động sản xuất hoặc làm ăn buôn bán hợp pháp và lương thiên để có cuộc sống trong lành và no đủ cho bản thân và gia đình. Tên gọi đề cao giá trị của lao động lương thiện nhằm tạo dựng hạnh phúc và thịnh vượng.

Trọng Cần

Quý trọng sự cần cù. Sự siêng năng, chịu khó trong lao động, sản xuất để xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc là điều đáng quý, đáng trân trọng, như câu thơ của Thanh Tịnh “Mồ hôi mà đổ xuống đồng. Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương. Mồ hôi mà đổ xuống vườn. Dâu xanh lá tốt, vấn vương tơ tằm”

DaquyVietnam,

tài liệu đá quý
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!