Trước hết, ta lấy trưởng nam trong nhà làm ví dụ. Như chúng ta đã biết, vị trí của trưởng nam trong nhà là hưống Đông, thuộc quẻ Chấn, ngũ hành thuộc Mộc. Mộc cần nước mới có thể sinh sống được.

Nếu ngũ hành của trưởng nam khuyết Thủy thì phải nghĩ cách bổ sung cho hướng Đông. Có thể đặt bể cá ở hưống Đông, chú ý bể cá không được đậy nắp. Vì nếu đậy nắp, Thủy khí không thể bay lên được sẽ không có tác dụng bổ sung Thủy. Chúng ta cũng có thê cắm 4 cành trúc Phú Quý vào lọ nưóc và đặt ở vị trí này. Tất nhiên những cách bổ xung Thủy ỏ hướng Đông chỉ ảnh hưởng đến trưởng nam mà những thành viên khác sẽ không gặp vấn đề gì.

Tài trợ nội dung

Nếu ngũ hành của người cha thiếu Thổ thì phải bổ sung như thế nào? Hướng của người cha trong gia đình là hướng Tây Bắc, thuộc quẻ Càn, ngũ hành thuộc Kim. Kim do Thổ sinh ra. Nếu Ìgũ hành của người cha khuyết Thổ, tự nhiên sẽ tạo bất lợi cho ông ta. Vì thế, cần phải tiến hành sắp xếp phong thủy ở hưống Tây Bắc căn nhà để tăng cường ngũ hành Thổ. Ta có thể đặt những vật bổ sung Thổ như ấm trà Tử Sa, đồ sứ, đề đất. Hoặc đặt ghế xa lông màu vàng ở vị trí đó cho người cha ngồi.

Vị trí thứ nam trong gia đình thuộc hướng Bắc, quẻ Khảm, ngũ hành thuộc Thủy. Nếu thứ nam trong gia đình khuyết Mộc sẽ trở nên không chắc chắn, thường xuyên cảm mạo, làm việc không có đầu có cuốỉ, tính tình cục cằn, thô lỗ. Lúc này, chúng ta cần suy nghĩ để bổ sung Mộc ỏ vị trí Bắc. Có thể kê tủ sách làm bằng gỗ hoặc treo những bức phù điêu bằng gỗ.

Hơn nữa cắm 4 cành trúc Phú Quý vào lọ đất đặt ở vị trí Bắc để tăng cường ngũ hành Mộc mà không ảnh hưỏng đến các thành viên khác trong gia đình

Nguồn: 1000 câu hỏi phong thủy

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!