Chung Quỳ trong văn hóa truyền thống là một vị thần hàng ma phục yêu, dân gian thường vẽ tranh của ngài, coi là thần vật và dùng để dán hai bên cửa ra vào.

Tranh Chung Quỳ

Tranh Chung Quỳ

Bài trí tranh Chung Quỳ có tác dụng diệt trừ tiểu nhân phá quấy, bảo hộ gia đình an khang và chặn tà khí bên ngoài vào nhà.

Tài trợ nội dung

Phần lớn, trong các bức họa, Chung Quỳ được miêu tả là một vị thần mặt mày dữ tợn, một tay cầm kiếm, một tay bắt yêu quái. Tranh vẽ Chung Quỳ thường được dán sau cửa, điều này có nghĩa là diệt trừ ma quỷ, dẫn phúc vào nhà.

Chung Quỳ có nguồn gốc xuất xứ từ văn hóa Trung Quốc, ít được sùng bái ở Việt Nam ta.

Daquyvietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!