Bát quái đại diện cho tám kiểu thành viên sau:

Hướng Đông là quẻ Chấn, đại diện cho trưởng nam, ngũ hành thuộc Mộc. Mộc nắm giữ gan, mật, tay chân của con người.

Tài trợ nội dung

Hưóng Đông Nam là quẻ Tôn, đại diện cho trưởng nữ, ngũ hành thuộc Mộc. Mộc nắm giữ gan, mật, tay chân của con người.

Hướng Nam là quẻ Li, đại diện cho thứ nữ, ngũ hành thuộc Hoả. Hoả nắm giữ đầu, tim và huyết mạch của con người.

Hướng Tây Nam là quẻ Khôn, đại diện cho người mẹ, ngũ hành thuộc Thổ. Thổ nắm giữ dạ dày của con người. Trên thực tế, người mẹ phụ trách công việc nấu nướng nên người mẹ nắm giữ dạ dày của mọi người trong gia đình.

Hướng Tây là quẻ Đoài, đại diện cho ấu nữ, ngũ hành thuộc Kim. Kim nắm giữ phổi, cổ họng, mũi và lưỡi của con người.

Hưống Tây Bắc là quẻ Càn, đại diện cho người cha, ngũ hành thuộc Kim. Kim nắm giữ phổi, cổ họng, mũi, lưỡi và đại tràng của con người.

Hướng Bắc là quẻ Khảm, đại diện cho thứ nam, ngũ hành thuộc Thủy. Thủy nắm giữ thận, tràng, bàng quang và tai của con người.

Hướng Đông Bắc là quẻ Cấn, đại diện cho ấu nam, ngũ hành thuộc Thổ. Thổ nắm giữ tì vị của con người.

Nguồn: 1000 câu hỏi phong thủy

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!