Bang

Đặt tên con là Bang, đặt tên doanh nghiệp là Bang. DaquyVietnam xin giới thiệu tới các bạn một số tên hay là Bang và ý nghĩa của tên gọi như An Bang – Hữu Bang – Nam Bang.

An Bang

Trị yên đất nước. Chỉ nền cai trị vững vàng, đất nước hoà bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng, xã hội thái hoà, nhân quần sung túc và hạnh phúc. Trong bài thơ An bang phong thổ của Lê Thánh Tông có câu:

Tài trợ nội dung

Biên manh cửu lạc thừa bình hoá

Tứ thập dư niên bất thức binh

Dịch thơ: Vui cảnh thái bình dân biên viễn. Bốn chục năm thừa chẳng động binh.

Hữu Bang

Nước bạn. Chỉ các nước có chung đường biên giới với chủ thể quốc gia cùng nhau có kết mối bang giao hoà bình, hữu nghị. Việt Nam có chung đường biên giới trên đất liền với Trung Quốc, Lào và Campuchia. Lào và Campuchia là hai quốc gia láng giềng gần gũi nhất và là hai nước anh em gắn bó mật thiết với Việt Nam.

Nam Bang

Nước Nam. Nghĩa tương tự Nam Quốc. Chỉ Đại Việt, tức nước Việt Nam ngày nay. Tên gọi đề cao ý thức quốc gia – dân tộc vốn được vun đắp từ hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của người Việt Nam. Trong tác phẩm hải ngoại huyết thư của Phan Bội Châu có câu “Trông về một dải Nam Bang. Nghìn năm nước cũ tìm phương hồn về”.

DaquyVietnam,

Vạn danh kỳ thư.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!