Tứ thần thú hay còn gọi là tứ tượng (si xiang) gồm có Thanh long, Bạch hổ, Chu tước và Huyền vũ. Những linh vật phong thủy này có tác dụng trấn trạch hộ gia.

tứ tượng tứ thần thú

Tứ tượng hay tứ thần thú

Nhà ở tầng cao thường thiếu địa khí

Thông thường, nhà ở có tầng càng cao, càng khó tiếp nhận địa khí (Ví dụ như nhà chung cư cao tầng). Muốn giải quyết vấn đề phong thủy này, trong nhà nên bài trí tứ thần thú. Thần bốn phương bao gồm: Thanh long, Bạch hổ, Chu tước, Huyền vũ, bốn linh vật này có nguồn gốc từ truyền thuyết 28 tinh tú thời cổ. Trong truyền thống văn hóa, tứ thần thú còn được gọi là tứ đại thủ hộ, linh nghiệm và lâu đời.

Tài trợ nội dung

Tác dụng của tứ thần thú trong phong thủy

Tứ thần thú có tác dụng trấn trạch, an định, mang lại vận khí may mắn, hơn nữa có hiệu quả đặc biệt đối với người có vận khí không ổn định, mất ngủ hoặc thần kinh suy nhược.

Tứ thần thú có tác dụng nhất định đối với hôn nhân, sự nghiệp và tài vận.

Tứ thần thú có thể hóa giải sát khí từ ngôi nhà có hình dáng không cát lợi, nhà thiếu địa khí hoặc bị khuyết góc.

Cách bài trí tứ thần thú cho nhà thiếu địa khí

Khi bài trí tứ thần thú cần tuân thủ các quy tắc về hướng sao cho phù hợp phong thủy như sau: đặt biểu tượng Thanh long ở hướng Chính Đông, Bạch hổ hướng Chính Tây, Chu tước ở hướng Chính Nam và Huyền vũ đặt hướng Chính Bắc của ngôi nhà.

Daquyvietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!