Văn khấn lễ Phật khi đi chùa

Con Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần

Tín chủ tên là

Tài trợ nội dung

Cư ngụ tại địa chỉ :

Hôm nay ngày .. tháng .. năm tín chủ con tự xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án có chút bụi bẩn , có chút chưa được tịnh tịnh , xanh yên.

Tín chủ xin kính cáo với các chư Vị (tùy theo bàn thờ đó thờ thần linh, hộ pháp, hay gia tiên…) , chọn được ngày lành tháng tốt hôm nay xin cho phép tín chủ được sái tịnh để cho bàn thờ được trang nghiêm thanh tịnh, kính mong các chư vị chứng minh và gia hộ”.

Mong các vị tạm ẩn tạm lánh , độ cho cho con lau dọn đc khang trang mỹ hảo , cho hương án đc an chính vị , cho âm phần được an yên , cho gia cư đc lạc thổ. Cho cung tài không động , cung lộc không hao

Chúng con người trần mắt thịt , tội lỗi đầy thân , chỉ biết kính cẩn tâm thành nếu có gì si mê lầm lỡ kính xin đc tha thứ bỏ quá đại xá cho

Xong vái 3 vái , cắm 3 nén hương , đợi hương tàn rồi bắt đầu lau dọn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!