Con Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần )

Con kính lạy cựu thần Quan Việt Vương Hành khiển, thiên bá hành binh chi thần, Thành Tào phán quan.

Tài trợ nội dung

Con kính lạy tân thần Lưu Vương Hành khiển, ngũ ôn hành binh chi thần, Nguyễn Tào phán quan.

Con kính lạy các ngài ngũ phương , ngũ thổ , long mạch tài thần , định phúc táo quân .

Con

Phủng thịnh Thổ Địa Chi thần

Phủng thịnh Tài thần

Phủng thịnh Lộc thần

Phủng thịnh Phát thần

Tín chủ con là :

Năm sinh :

Cửa hàng tại :

Tân niên xuân tiết , con xin có đôi lời bái bạch.

Tín chủ con 3 tháng hè , chín tháng thu đông đã khởi sự công việc kinh thương buôn bán tại nhà này , xứ này .

Nay muốn được tạ đất , tạ thần , tạ ơn chư vị đã phù hộ độ trì cho tín chủ con buôn may bán đắt , lộc tài vượng tiến , êm đềm yên ả.

Nay năm mới sắp tới , năm cũ gần qua . Chúng con có chút đàn sơ lễ mọn dâng lên chư vị tôn thần cùng bách linh hương y phụ mộc .

Mong tân cựu chư thần trước cho chúng con đc chân tâm bái tạ ơn cao sâu dầy.

Sau cho chúng con được khai lộc khai xuân ngay khắc giao thừa , cho đón tài đón lộc đón may đón hên , đón ngân đón xuyến.

Tiếp lên kinh thương phục vụ dân sinh , phục vụ sinh hoạt , cho cả năm Kỉ Hợi thuận buồm xuôi gió.

Lấy may mắn từ Mậu Tuất kéo lộc tài cho Kỉ Hợi

Chúng con người trần mắt thịt , tội lỗi đầy thân , đường dương chưa tỏ mà đường âm chưa thấu , nếu có sai sót lầm lỡ kính xin được cẩn cáo thứ tha .

Xin chư vị thần linh cai quản nhà này xứ này , dắt lối dẫn duyên cho con hữu đa khách hàng , doanh số phát triển , kiên định diên trường

Con xin cẩn cáo , chân tâm bái tạ

Con Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần + 3 lạy )

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!