Bạch hổ cũng là một trong bốn thế  mà các nhà kham dư phong thủy thường sử dụng. Đó là cách gọi sơn sa bên phải của huyệt trường. Theo quan điểm của các nhà phong thủy học, Bạch hổ nên thế tròn và hơi cúi xuống, cùng với hình thế của Thanh long ở bên trái huyệt bao bọc lẫn nhau, để che chở cho huyệt, khiến huyệt không bị sự xâm lấn của gió mưa bên ngoài. Trong sách Táng thư của Quách Phác có viết: “Phép táng lấy bên phải của huyệt làm Bạch hổ. Bạch hổ nên thuần phục cúi đầu”.

Mời bạn xem thêm: phật a di đàphật bản mệnh tuổi dậuphật bản mệnh tuổi thân

Tài trợ nội dung
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!