Bậc 9 và bậc 10 của thiền định

Bậc 9 của thiền định trong Phật học gọi là “diệt tận”: loại định rất sâu, trong đó mọi tâm hành đều được tiêu diệt hoàn toàn.

Với bậc 9 của thiền định, người tham thiền đạt tới giác ngộ. Đến chỗ này tạm giã từ địa hạt của các ngành khoa học tự nhiên. Từng có rất nhiều bậc thông thái bàn về giác ngộ, cho dù hiếm khi đạt tới. Hấp dẫn ở chỗ, về cơ bản mọi học thuyết thiền đều nhất trí rằng khống chế đối nghịch là đặc tính trung tâm của người đã giác ngộ. Khắp nơi có đối nghịch, từ đực và cái, ác và thiện,… cho đến vật chất và phản vật chất trong vật lý hạt nhân. Trong Đạo giáo và trong triết học Trung Hoa, các quá trình đối  nghịch được tượng trưng bằng cặp mâu thuẫn âm và dương. Liệu đằng sau cái cấu tạo đối nghịch của nhiều hiện tượng cũng ẩn những quá trình sinh học thần kinh hay không, chúng ta còn chưa biết.

Hấp dẫn và quan trọng là, ngay cả những người giác ngộ cũng vẫn tiếp tục phát triển như những người hoàn toàn bình thường. Đức Phật sau khi đã giác ngộ vẫn còn ngồi thiền và chỉ bảo cho chúng sinh thêm những 40 năm nữa. Theo quan niệm của Đạo Phật, ở bậc 9 của thiền định, người giác ngộ phải quyết định là chết (viên tịch) để nhập Niết bàn hay tái sinh trở lại làm thầy tu để giáo hóa người khác.

Phật tử gọi những bậc thầy như thế là Bồ Tát. Trong khối khái niệm của người Công giáo, hẳn là các đáng Tiên tri được trên Trời phái xuống có thể sánh ngang với các đấng Bồ Tát. Đạo giáo thì gọi những người giác ngộ là “người bất tử”.

Chỉ khi viên tịch mới có thể đạt tới được bậc 10 của thiền định. Người giác ngộ mà tự nguyện tái sinh sẽ làm Bồ Tát trong cõi người. Còn nếu quyết tâm “giã biệt vòng luân hồi” thì lên cõi mà Phật giáo gọi là Niết bàn, Đạo giáo gọi là Đạo và Công giáo gọi là nơi Vĩnh hằng. Những hình dung về chốn bên kia có khác nhau. Trong Phật giáo và Đạo giáo cũng có những thuyết về sự siêu thoát hoàn toàn khi tiên tịch. Theo những hình dung như thế, sự tồn tại đã dứt bặt, sau đó là hư không, mọi thứ thuộc thể xác lại nhập vào các quá trình của tự nhiên.

Daquyvietnam,

Mời bạn xem thêm: vòng tay phong thủy giá rẻvòng tay phong thủy mệnh thủy,  vòng tay phong thủy mệnh thổ.

tài liệu đá quý
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!