Bậc 7 của thiền định - không còn tâm sở hữu

Bậc 7 của thiền định trong Phật học gọi là “vô sở hữu xứ định”: với ý niệm “vô sở hữu”. Lìa được trạng thái Không quán (ở bậc 5 của thiền định), thức quán ( ở bậc 6 của thiền định) và tâm sở hữu.

Bậc 7 của thiền định cũng thường được gọi là “vô sở hữu” hay “đại chân không”. Bây giờ thiền sinh đi vào nội dung của “thức vô biên”. Đúng ra nếu ai muốn tìm trong thiền “thức vô biên” và tập trung tâm trí mình vào đó, sẽ hoàn toàn không thấy gì, mà chỉ là trống không. Hoạt động của giác quan tắt ngấm. Các thiền sư bảo: “tất cả đơn giản như nó vốn là vậy”. Là trống không vì ở đó không có đánh giá, không có các giá trị đạo đức, không có hạt nhân cố định (chủng tử) và không có chất (sắc).

Ở bậc 7 của thiền định bắt đầu khắc phục cái “ngã”. Triết lý hiểu ở đó một phức hợp các mối quan hệ thuộc lĩnh vực nhân cách con người. Trong lĩnh vực này cũng phải kể đến những giá trị cơ bản mà mỗi người sống với chúng và theo chúng đi đến các quyết định. Nhưng các giá trị này không phải từ trên trời xuống, chúng hình thành trong tiến trình cuộc sống, đã được chứng tỏ là “đúng” và bây giờ là những chỉ dẫn tự động cho hành động, đã được lưu trữ trong não bộ. Vậy bên trong nhân thì chúng là “trống không”, bởi lẽ đằng sau đó không có chân lý tuyệt đối.

Trong não bộ có những thẩm cấp, trước hết là vỏ ổ mắt trong vùng trán, chúng đánh giá các kết quả của các quá trình tư duy và những hồi tưởng được yêu cầu và nâng lên ý thức. Tự chúng không sản xuất ra cảm giác mà chỉ đánh giá các cảm giác, cho phép hay trấn áp hoạt động của các cảm giác này. Chúng đi đến các quyết định cho những vấn đề cụ thể bằng cách đánh giá các quá trình tư duy, “trao trách nhiệm” mới và cuối cùng phóng thích cho kết quả được chuyển hóa. Nhằm mục đích đó, vỏ ổ mắt trán, đại khái nằm giữa lông mày sau xương sọ, đóng góp vào tòa lâu đài giá trị mà theo đó con người hành động và “hoạt động”. Các nhà sinh học thần kinh đã xác định rằng chính những vùng này trong não bộ khi thiền sẽ đặc biệt tích cực (Brefzynski-Lewis và đồng sự năm 2007). Bởi vì thiền chủ ý mở ra lối vào cho những quá trình vô thức trong não bộ nên tôi phỏng đoán rằng ở các bậc thứ 7 và 8 của thiền, chính các thẩm cấp quyết định này dẫn tới ý thức. Sẽ tiếp tục xét chi tiết hơn ở phần “Đại chân không và con mắt thứ ba” phần “tư duy vô thức” của chuyên mục thiền định của daquyvietnam.

Daquyvietnam,

Mời bạn xem thêm:  mặt dây chuyền văn thù bồ tát , mặt dây chuyền phật quan âm thiên thủmặt dây chuyền phật a di đà .

tài liệu đá quý
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!