Áng

Đặt tên cho con là Áng, đặt tên doanh nghiệp là Áng. Tham khảo một số tên hay với Áng như Đại Áng – Thuỷ Áng – Vân Áng.

Đại Áng

Sự tuôn trào lớn lao. Chỉ trạng thái tuôn trào, tuôn chảy lớn mạnh và dữ dội của một năng lực vật chất hoặc tinh thần, có thể tạo ra sự biến đổi đáng kể về hình thức hoặc nội dung của hiện tượng hay sự vật. Chữ Áng có âm khác đọc là ương như trong từ ghép ương ương chỉ sự tuôn trào bất tận.

Tài trợ nội dung

Đại Áng là một làng thuộc huyện Thanh Trì (Hà Nội), nơi Đô đốc Bảo (danh tướng Tây Sơn) điểm binh sĩ và làm lễ tế thần linh tại đình làng trước khi thống lĩnh cánh quân do ông làm chủ soái đánh vào mặt tả kinh thành Thăng Long trong trận đại phá quân Thanh, mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Ghi chú: Sau ngày chiến thắng, Đô đốc Bảo có về lại Đại Áng tặng dân làng một thanh bảo kiếm, hiện còn được lưu giữ trong đình.

Thuỷ Áng

Dòng nước cuộn chảy. Chỉ dòng nước trôi ào ào một cách mạnh mẽ và dữ dội trên sông, suối, báo hiệu sự biến động lớn về thuỷ văn. Tên gọi ẩn chứa sắc thái không ngừng biến đổi, có thể tạo ra bước ngoặt lớn đối với sự vật và hiện tượng. Chữ Áng có âm khác đọc là ương như trong từ ghép ương ương chỉ sự tuôn trào bất tận.

Trong bài thơ Tiêu Tương dạ vũ của Phạm Đình Hổ có câu:

Tiêu dương hợp xứ thuỷ ương ương

Dạ vũ thanh hoà dạ lậu trường

Dịch thơ: Muôn nước hoà Tương cuộn cuộn mau. Tiếng mưa rả rích quện canh thâu.

Vân Áng

Áng mây cuồn cuộn. Chỉ đám mây lớn trôi ngùn ngụt trên bầu trời, báo hiệu sự biến động lớn về thời tiết. Tên gọi ẩn chứa sắc thái không ngừng biến đổi, có thể tạo ra bước ngoặt lớn đối với sự vật và hiện tượng. Chữ Áng có âm khác đọc là ương như trong từ ghép ương ương chỉ sự tuôn trào bất tận.

DaquyVietnam – Vạn danh kỳ thư

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!