chồng Đinh mão vợ đinh sửu

Xem hợp tuổi giữa chồng Đinh Mão 1987 & vợ Đinh Sửu 1997

Dẫu biết rằng vợ chồng cưới nhau là do hai chữ duyên nợ. Nhưng việc xem tuổi vợ chồng có hợp nhau không là cần thiết, để chúng ta có hướng hóa giải xung khắc. Dưới đây là bảng xem hợp…
chồng đinh mão vợ bính tý

Xem hợp tuổi giữa chồng Đinh Mão 1987 & vợ Bính Tý 1996

Dẫu biết rằng vợ chồng cưới nhau là do hai chữ duyên nợ. Nhưng việc xem tuổi vợ chồng có hợp nhau không là cần thiết, để chúng ta có hướng hóa giải xung khắc. Dưới đây là bảng xem hợp…
Chồng Đinh mão vợ ất hợi

Xem hợp tuổi giữa chồng Đinh Mão 1987 & vợ Ất Hợi 1995

Dẫu biết rằng vợ chồng cưới nhau là do hai chữ duyên nợ. Nhưng việc xem tuổi vợ chồng có hợp nhau không là cần thiết, để chúng ta có hướng hóa giải xung khắc. Dưới đây là bảng xem hợp…
Chồng Đinh Mão vợ Giáp Tuất

Xem hợp tuổi giữa chồng Đinh Mão 1987 & vợ Giáp Tuất 1994

Dẫu biết rằng vợ chồng cưới nhau là do hai chữ duyên nợ. Nhưng việc xem tuổi vợ chồng có hợp nhau không là cần thiết, để chúng ta có hướng hóa giải xung khắc. Dưới đây là bảng xem hợp…
chồng Đinh Mão vợ Quý Dậu

Xem hợp tuổi giữa chồng Đinh Mão 1987 & vợ Quý Dậu 1993

Dẫu biết rằng vợ chồng cưới nhau là do hai chữ duyên nợ. Nhưng việc xem tuổi vợ chồng có hợp nhau không là cần thiết, để chúng ta có hướng hóa giải xung khắc. Dưới đây là bảng xem hợp…
chồng đinh mão vợ nhâm thân

Xem hợp tuổi giữa chồng Đinh Mão 1987 & vợ Nhâm Thân 1992

Dẫu biết rằng vợ chồng cưới nhau là do hai chữ duyên nợ. Nhưng việc xem tuổi vợ chồng có hợp nhau không là cần thiết, để chúng ta có hướng hóa giải xung khắc. Dưới đây là bảng xem hợp…
xem hợp tuổi chồng 1987 vợ 1991

Xem hợp tuổi giữa chồng Đinh Mão 1987 & vợ Tân Mùi 1991

Dẫu biết rằng vợ chồng cưới nhau là do hai chữ duyên nợ. Nhưng việc xem tuổi vợ chồng có hợp nhau không là cần thiết, để chúng ta có hướng hóa giải xung khắc. Dưới đây là bảng xem hợp…
xem hợp tuổi chồng 1987 vợ 1990

Xem hợp tuổi giữa chồng Đinh Mão 1987 & vợ Canh Ngọ 1990

Dẫu biết rằng vợ chồng cưới nhau là do hai chữ duyên nợ. Nhưng việc xem tuổi vợ chồng có hợp nhau không là cần thiết, để chúng ta có hướng hóa giải xung khắc. Dưới đây là bảng xem hợp…
xem hợp tuổi giữa chồng 1987 và vợ 1989

Xem hợp tuổi giữa chồng Đinh mão 1987 & vợ Kỷ Tỵ 1989

Dẫu biết rằng vợ chồng cưới nhau là do hai chữ duyên nợ. Nhưng việc xem tuổi vợ chồng có hợp nhau không là cần thiết, để chúng ta có hướng hóa giải xung khắc. Dưới đây là bảng xem hợp…
xem hợp tuổi chồng 1987 vợ 1988

Xem hợp tuổi giữa chồng Đinh Mão 1987 & vợ Mậu Thìn 1988

Dẫu biết rằng vợ chồng cưới nhau là do hai chữ duyên nợ. Nhưng việc xem tuổi vợ chồng có hợp nhau không là cần thiết, để chúng ta có hướng hóa giải xung khắc. Dưới đây là bảng xem hợp…
tuổi chồng 1987 tuổi vợ 1987

Xem hợp tuổi giữa chồng Đinh Mão 1987 & vợ Đinh Mão 1987

Dẫu biết rằng vợ chồng cưới nhau là do hai chữ duyên nợ. Nhưng việc xem tuổi vợ chồng có hợp nhau không là cần thiết, để chúng ta có hướng hóa giải xung khắc. Dưới đây là bảng xem hợp…
canh thìn 2000 thứ tính chi long

Canh Thìn 2000 - Thứ Tính Chi Long

Canh thìn - 2000- hay còn gọi là Thứ Tính Chi Long ( con rồng của sự rộng lượng ) - ngũ hành nạp âm thuộc kim . Theo kiến thức của Tấm đây là con rồng của sự ôn hoà , bay bổng . Cuộc đời…
quá sơn chi hổ

Mậu dần 1998 - Quá Sơn Chi Hổ

Mậu Dần -1998 - hay còn gọi là Quá sơn chi hổ ( hổ đi qua núi ). Theo đó thì đây là con hổ của sự cương mãnh , nóng lạnh thất thường , đang buồn thì cười ngay được , đang vui thì khóc ngay…