Sinh năm 1996 tuổi Bính Tý hợp tuổi nào

Sinh năm 1996 tuổi Bính Tý hợp tuổi nào?

Nam và nữ sinh năm 1996 tuổi Bính Tý, tức tuổi con chuột. Thường gọi là Điền Nội Chi Thử, tức Chuột Trong Ruộng. Mệnh Thủy - Giản Hạ Thủy - nghĩa là nước khe suối. Tuổi Bính Tý hợp với…
Sinh năm 1997 tuổi Đinh Sửu hợp tuổi nào

Sinh năm 1997 tuổi Đinh Sửu hợp tuổi nào?

Nam và nữ sinh năm 1997 tuổi Đinh Sửu, tức tuổi con trâu. Thường gọi là Hồ Nội Chi Ngưu, tức trâu trong hồ nước. Mệnh Thủy - Giản Hạ Thủy - nghĩa là nước khe suối. Tuổi Đinh Sửu hợp…
Sinh năm 1998 tuổi Mậu Dần hợp tuổi nào

Sinh năm 1998 tuổi Mậu Dần hợp tuổi nào?

Nam và nữ sinh năm 1998 tuổi Mậu Dần, tức tuổi con hổ. Thường gọi là Quá Sơn Chi Hổ, tức hổ qua núi. Mệnh Thổ - Thành Đầu Thổ - nghĩa là đất trên thành. Tuổi Mậu Dần hợp với tuổi…
Sinh năm 1999 tuổi Kỷ Mão hợp tuổi nào

Sinh năm 1999 tuổi Kỷ Mão hợp tuổi nào?

Nam và nữ sinh năm 1999 tuổi Kỷ Mão, tức tuổi con mèo. Trong lịch Trung Hoa thường gọi là Sơn Lâm Chi Thổ, tức thỏ ở rừng, nhưng 12 con giáp của Việt Nam thay con thỏ bằng con mèo nên tuổi Kỷ…

Chọn tượng Phật để xe ô tô như nào là đúng?

Khi có điều kiện mua xe ô tô, chúng ta luôn quan tâm đến vấn đề an toàn. Người Việt Nam có tín ngưỡng là Phật giáo, thường thỉnh hình tượng một vị Bồ Tát, tượng Phật để đặt hoặc…
Sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn hợp tuổi nào

Sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn hợp tuổi nào?

Nam và nữ sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn, tức tuổi con rồng, thường gọi là Thứ Tính Chi Long, tức rồng có tấm lòng khoan dung. Mệnh Kim - Bạch Lạp Kim - nghĩa là vàng trong sáp. Tuổi Canh Thìn hợp…
Sinh năm 2001 tuổi Tân Tỵ hợp tuổi nào

Sinh năm 2001 tuổi Tân Tỵ hợp tuổi nào?

Nam và nữ sinh năm 2001 tuổi Tân Tỵ, tức tuổi con rắn, thường gọi là Đông Tàng Chi Xà, tức rắng ngủ đông. Tuổi Tân Tỵ hợp với tuổi nào? kết hôn với tuổi nào được hạnh phúc, kết…
Bảng tra cung mệnh ngũ hành theo năm sinh

Bảng tra cung mệnh ngũ hành theo năm sinh

bảng tra  Năm sinh Tuổi Giải nghĩa  Ngũ hành  Dịch nghĩa Cung mệnh Nam Cung mệnh nữ 1960 Canh Tý Lương Thượng Chi Thử (chuột trên xà)  Bích Thượng Thổ  đất tò vò Tốn Mộc  Khôn…
Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 hợp màu gì

Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 hợp màu gì?

Nam giới và nữ giới tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tính từ ngày 15/2/1972 đến ngày 2/2/1973, mệnh Mộc – Tang Đố Mộc – nghĩa là gỗ cây dâu. Theo phong thủy, người tuổi Nhâm Tý hợp những màu…
Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 hợp màu gì

Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 hợp màu gì?

Nam giới và nữ giới tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tính từ ngày 3/2/1973 đến ngày 22/1/1974, mệnh Mộc – Tang Đố Mộc – gỗ cây dâu. Theo phong thủy, người tuổi Quý Sửu hợp những màu sắc gì? Tham…
Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 hợp màu gì

Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 hợp màu gì?

Nam giới và nữ giới tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, tính từ ngày 23/1/1974 đến ngày 10/2/1975, mệnh Thủy – Đại Khê Thủy – Dịch nghĩa là nước khe lớn. Theo phong thủy, người tuổi Giáp Dần hợp…
Tuổi Ất Mão sinh năm 1975 hợp màu gì

Tuổi Ất Mão sinh năm 1975 hợp màu gì?

Nam giới và nữ giới tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tính từ ngày 11/2/1975 đến ngày 30/1/1976, mệnh Thủy – Đại Khê Thủy – nước khe lớn. Theo phong thủy, người tuổi Ất Mão hợp những màu sắc…
Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 hợp màu gì

Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 hợp màu gì?

Nam giới và nữ giới tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tính từ ngày 31/1/1976 đến ngày 17/2/1977, mệnh Thổ – Sa Trung Thổ – nghĩa là đất trong cát. Theo phong thủy, người tuổi Bính Thìn hợp những…
Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 hợp màu gì

Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 hợp màu gì?

Nam giới và nữ giới tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, tính từ ngày 18/2/1977 đến ngày 6/2/1978, mệnh Thổ – Sa Trung Thổ – đất trong cát. Theo phong thủy, người tuổi Đinh Tỵ hợp những màu sắc gì? Tham…
Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 hợp màu gì

Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 hợp màu gì?

Nam giới và nữ giới tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tính từ ngày 7/2/1978 đến ngày 27/1/1979, mệnh Hỏa – Thiên Thượng Hỏa – dịch nghĩa là lửa trên trời. Theo phong thủy, người tuổi Mậu Ngọ…