Thờ Bồ Tát Hư Không Tạng được tăng trưởng trí nhớ

Pháp tu giản tiện Bồ Tát Hư Không Tạng

Dưới đây DaquyVietnam xin giới thiệu tới các bạn bài viết ngắn gọn về pháp tu giản tiện Bồ Tát Hư Không Tạng, thông thường được gọi là pháp Cầu văn trì Hư Không Tạng, gọi tắt là pháp…
Thờ Bồ Tát Hư Không Tạng được tăng trưởng trí nhớ

Thờ Bồ Tát Hư Không Tạng được tăng trưởng trí nhớ

Bồ Tát Hư Không Tạng có tâm đại từ bi, đại nguyện lực. Phàm người tu hành thành tâm cầu nguyện ngài có thể giải thoát được tất cả khổ nạn, thỏa mãn mọi sở nguyện, tiêu diệt tất…
Bước vào biển trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

Bước vào biển trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

Văn Thù Sư Lợi là vị đệ nhất biện tài trí tuệ trong tất cả các vị Bồ Tát. Tu pháp Bản tôn Văn Thù có thể tăng cường trí tuệ, trí nhớ, được ngài gia trì phù độ, đạt thành tích trong…
Phật A Di Đà: đầy đủ phúc đức và trí tuệ

Phật A Di Đà: đầy đủ phúc đức và trí tuệ

Phật hiệu: Phật A Di Đà. Mật hiệu: Thanh Tịnh Kim Cương. Trí tuệ công đức: Phật A Di Đà có bi nguyện quảng đại, từ tâm sâu sắc, ánh sáng trí tuệ của ngài vượt qua cả ánh sáng của…
Đại Nhật Như Lai: khai thị tính Phật và trí tuệ của chúng ta

Đại Nhật Như Lai: khai thị tính Phật và trí tuệ của chúng ta

Đại Nhật Như Lai là vị chủ tôn căn bản nhất, đồng thời là giáo lý trọng tâm của Mật tông. Đó là vị Phật được Mật tông Phật cách hóa thực tướng trong vũ trụ, cũng là tất cả bản…